*** สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดทำการใน วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)***/// สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชุมชนไทยด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง “รอบพิเศษ” ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (เขต Flushing) ในวันพุธที่ 20 ธ.ค. 2566 *** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าจองคิวบริการทำหนังสือเดินทาง รอบพิเศษ

ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมวันพ่อของชุมชนไทยที่ Little Thailand Way

หารือการลงทุนด้านพลังงานในสหรัฐฯ กับ EGCO

ดูทั้งหมด
งานบริการคนไทย

 จองคิว_1  จองคิว_2  

จองคิวรับบริการงานกงสุล  

boy_PP_(1)

หนังสือเดินทาง

Thai_ID_1

บัตรประจำตัวประชาชน

help_service_3

ทะเบียนราษฎรและครอบครัว

truecopy_Legal

นิติกรณ์และรับรองเอกสาร

ทะเบียนราษฎร_1

ดูแลคุ้มครองคนไทย

thaievisa

ตรวจลงตรา (VISA) 

mobile_consul

กงสุลสัญจร

 

  

ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด