*** สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปิดทำการใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 (วัน Memorial)***//*** และ จะปิดทำการใน วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)***

ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
กิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศล โดยพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

กิจกรรมการสนทนาธรรมถวายพระราชกุศล โดยพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ร่วมฉลองสงกรานต์กับประธานเขตควีนส์

ประเพณีสงกรานต์ที่คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก

ดูทั้งหมด
งานบริการคนไทย

จองคิว_1    

จองคิวรับบริการงานกงสุล  

boy_PP_(1)

หนังสือเดินทาง

(Passport)

Thai_ID_1

บัตรประจำตัวประชาชน
(Thai ID)

help_service_3

ทะเบียนราษฎร
และครอบครัว

truecopy_Legal

นิติกรณ์
และรับรองเอกสาร

thaievisa

ตรวจลงตรา (VISA)

 

ทะเบียนราษฎร_1

ดูแลคุ้มครองคนไทย

ลงทะเบียนคนไทย_ใน

 ลงทะเบียนคนไทย
  ในต่างประเทศ

mobile_consul

กงสุลสัญจร

 

 

  

ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด