วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ธ.ค. 2566

| 27,607 view

จองคิวรับบริการ

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้มีการจองคิวเข้ารับบริการงานกงสุลล่วงหน้าสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) เพื่อลดความหนาแน่นของผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรการสาธารณสุขของรัฐ/นครนิวยอร์กด้วย

โปรดทราบก่อนการจองคิวรับบริการ

  • งานบริการที่ต้องจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ได้แก่ งานหนังสือเดินทาง และงานบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว และงานนิติกรณ์/รับรองเอกสาร ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า)
  • บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต้องจองคิวเข้ารับบริการ สามารถ walk-in เข้ารับบริการงานหนังสือเดินทางได้ในวันจันทร์-พฤหัสบดี และงานบัตรประจำตัวประชาชนได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • กรุณาอย่าจองคิวมากกว่า 1 ครั้ง (หากจองคิวไปแล้วและมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันรับบริการ กรุณายกเลิกการจองครั้งแรกด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นสามารถจองคิวเข้ารับบริการได้)
  • กรุณาอย่าจองคิวโดยไม่มีเจตนาที่จะเดินทางเข้ามารับบริการ หรือใช้ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ของผู้อืน หรือปลอมแปลงข้อมูลดังกล่าวในการจองคิว
  • เมื่อท่านได้จองคิวเข้ารับบริการแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพราะในกรณีฉุกเฉิน (เช่น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความจำเป็นต้องปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หรือภัยพิบัติต่าง ๆ) เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบจองคิว
 
boy_PP_(1)

1. จองคิวทำหนังสือเดินทาง

คลิกจองคิวหนังสือเดินทางเล่มปกติ

 

***กรณีเร่งด่วนที่ต้องทำ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

หากท่านจำเป็นต้องกลับไทยเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่งานหนังสือเดินทางโดยตรง
เพื่อขอนัดทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

(คลิก...อ่านวิธีและการเตรียมหลักฐานสำหรับทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน)

 

 
Thai_ID

2. จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน

 
 
ผลประกวดการตั้งชื่อฯ

 3. คิวงานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร/มรณบัตร)
และงานทะเบียนครอบครัว (จดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนหย่า) และงานรับรองนิติกรณ์เอกสาร

  • งานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร/มรณบัตร) และงานทะเบียนครอบครัว (จดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนหย่า) กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่ e-mail: [email protected]  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบว่าครบถ้วนแล้ว (ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายให้เข้ามาลงลายมือชื่อและรับเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
  • งานรับรองนิติกรณ์เอกสาร ต้องเดินทางเข้ามาทำด้วยตนเองวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)