Experience Thailand NYC

เชิญกด subscribe และกด like ช่อง YOUTUBE ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายใต้ชื่อ "Experience Thailand NYC" เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมนำเสนอ