วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 15,604 view

งานบัตรประจำตัวประชาชน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 สำหรับคนไทยที่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้น และประสงค์ที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ หรือใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานด้านนิติกรณ์ เช่น มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ สามารถเดินทางมารับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

 1. เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด และประสงค์จะทำบัตรใบใหม่
 2. มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรให้เป็นปัจจุบัน
 3. ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางมาเรียนหรือทำงานในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 6 เดือน
 5. กรณีบัตรสูญหาย จะต้องมีบัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ (State ID.) หรือใบเรียกเก็บเงินค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์ สำหรับพิสูจน์และรับรองถิ่นพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม(ที่ต้องการจะเปลี่ยนใหม่เนื่องจากหมดอายุหรือชำรุด)
 2. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
 3. คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 4. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาแสดงด้วยมี ดังนี้
  4.1 หนังสือเดินทางไทยเล่มล่าสุด หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี เนื่องจากไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง) 
  4.2 เอกสารยืนยันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เช่น บัตรประจำตัวที่รัฐออกให้ (State ID.) หรือใบเรียกเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์ (ไม่อนุญาตทำบัตรใบใหม่ให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว ศึกษาต่อหรือฝึกงานในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีบัตรหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรสูญหาย/ชำรุด/เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/เปลี่ยนที่อยู่ มีค่าธรรมเนียม 4 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

การจองคิวเข้ารับบริการ

 • กรุณาจองคิวรับบริการล่วงหน้า (อ่านข้อมูลและจองคิวได้ที่นี่)
 • เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้
  1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์)
  2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) และพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐข้างต้น

คำแนะนำ

 • ในกรณีมีหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องใช้เวลาในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลเก่าของท่าน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลาให้บริการนานกว่ากรณีปกติทั่วไป
 • สำหรับผู้ที่ขาดการติดต่อกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอมาเป็นระยะเวลานาน และมีหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าหรือหนังสือเดินทางรุ่นเก่า ท่านจะต้องนำพยานบุคคลที่เป็นคนไทยอย่างน้อย 2 คนและมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยรุ่นใหม่ติดตัวมาด้วยเพื่อมายืนยันความเป็นคนไทยให้กับท่าน
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 212-754-1770 ext. 303

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

หรือฝากข้อความที่ Facebook หรือ e-mail : [email protected]