ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

14 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

8 ก.ย. 2566

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเสมียน

25 ส.ค. 2566

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ (ครั้งที่ 2)

2 ก.ย. 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

24 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

2 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

22 ก.ค. 2565

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

15 ก.ค. 2565