ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเสมียน

15 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

13 ก.พ. 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ อัตรา

30 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำเเหน่งพนักงานทำความสะอาด

23 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำเเหน่งพนักงานทำความสะอาด

22 ม.ค. 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

15 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

14 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเสมียน

8 ก.ย. 2566

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเสมียน

25 ส.ค. 2566