4,205 view

th_Monk

งานหนังสือเดินทางทูตและราชการ

 

ข้อแนะนำเรื่องการเตรียมตัวก่อนมาทำหนังสือเดินทาง

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตรฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน
 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)
 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง จึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป
 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่าง ๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางทูตหรือราชการ 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุใช้งาน (กรณีบัตรหมดอายุ จะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) (อ่านข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่นี่)
 3. บัตรประจำตัวข้าราชการ
 4. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ต่ออายุหนังสือเดินทาง 
 5. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

ค่าธรรมเนียม 

 • หนังสือเดินทางทูต อายุ 5 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • หนังสือเดินทางราชการ อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ

การจองคิวเข้ารับบริการ

 • กรุณาจองคิวรับบริการล่วงหน้า (อ่านข้อมูลและจองคิวได้ที่นี่)
 • เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้
  1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์)
  2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐข้างต้น
การรับเล่มหนังสือเดินทาง
 • การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ต้องนำใบรับเล่มมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์
  • ขอให้ผู้ที่มาทำหนังสือเดินทางเตรียมซองเปล่า USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) พร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจนสำหรับการส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ติดแสตมป์มูลค่า 30.45 ดอลลาร์สหรัฐ (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านอาจไม่สามารถจัดส่งภายในวันและเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) กรณีท่านและครอบครัวมาทำหนังสือเดินทางพร้อมกันหลายคน ขอให้เตรียม 1 ซองต่อ 1 คน

  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
  • สำหรับนักเรียนหรือข้าราชการที่ต้องการเบิกค่าแสตมป์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดเตรียมซองติดแสตมป์มาให้เรียบร้อย โดยนำใบเสร็จจากการซื้อแสตมป์ที่ Post Office ไปเบิกค่าจัดส่ง
  • หากท่านทราบหมายเลข tracking number ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com
 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์

Tel. 212-754-1770 ext. 300 และ 301 

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

หรือฝากข้อความที่ Facebook หรือ e-mail : [email protected]