2,439 view

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี

(Temporary Passport)

ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

 1. หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี ออกให้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอย่างเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่สามที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยไม่อาจรอหนังสือเดินทางที่กำลังส่งมาจากประเทศไทยได้
 2. ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับกระทรวงการต่างประเทศก่อน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
 3. มีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine Readable Bar Code ซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตรา บางประเทศอาจไม่ยอมรับ
 4. ข้อแนะนำเรื่องการเตรียมตัวก่อนมาทำหนังสือเดินทาง
 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตรฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน
 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)
 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง จึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป
 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่าง ๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุการใช้งาน 1 ปี 

 • คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • หนังสือเดินทางเล่มล่าสุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งาน
 • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2") จำนวน 1 รูป
 • บันทึกสอบสวน 1 ชุด (มากรอกเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ)
 • เอกสารประกอบ อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน ใบนัดสัมภาษณ์วีซ่า ฯลฯ 
 • ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายในท้องที่ไหน จะต้องแจ้งความกับสถานีตำรวจในท้องที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับหนังสือยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำไปยื่นขอใบแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
 • กรณีที่ผู้ร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องนำสูติบัตรไทย หลักฐานบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และบิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อลงลายมือชื่ออนุญาตในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องดำเนินการทำหนังสือยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ (การทำหนังสือยินยอม จะต้องติดต่อที่อำเภอ/เขต หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้นำใบมรณบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้นำหลักฐานนั้นมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 8 ดอลลาร์สหรัฐ

การจองคิวเข้ารับบริการ

 • กรุณาจองคิวรับบริการล่วงหน้า (อ่านข้อมูลและจองคิวได้ที่นี่)
 • เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้
  1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์)
  2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐข้างต้น
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์

Tel. 212-754-1770 ext. 300 และ 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

หรือที่ email : [email protected]