Thailand Day ร่วมฉลองสงกรานต์ ส่งเสริมลูกหลานเรียนรู้ความเป็นไทยในสหรัฐฯ

Thailand Day ร่วมฉลองสงกรานต์ ส่งเสริมลูกหลานเรียนรู้ความเป็นไทยในสหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 109 view
     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค ได้จัดงาน Thailand Day นำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกามีความรู้สึกผูกพันและรักประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาต่อไปในระยะยาว โดยงานนี้มีผู้สนใจ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานรวมกว่า 500 คน
 
     เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย ประเพณีปีใหม่ไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Thailand Day จึงร่วมฉลองโอกาสที่น่ายินดีดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตลอดจนการแสดงอันงดงาม ทั้งการรำแห่กลองยาว การบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีไทย การไหว้ครูมวยไทยล้านนา การละเล่นไทยแบบจินตลีลา และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค โดยได้รับการสนับสนุนการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนวมินทรราชูทิศจากรัฐแมสซาชูเซตส์ และศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักสนุกสนานภายในงานได้เป็นอย่างดี
 
     ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ ยังได้มอบรางวัลให้แก่น้อง ๆ ผู้ชนะการประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ประเทศไทยของฉัน” และการประกวดการวาดภาพในหัวข้อ “ประเพณีไทยของฉัน” จำนวน 12 รางวัล อีกทั้งภายในงานยังมีการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยและการบรรยายภาพสะท้อนความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงมุมศิลปะที่ให้น้อง ๆ ได้ประลองฝีมือและได้นำผลงานกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึกด้วย
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ลิ้มลองอาหารไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องสมาคม/ชุมชนไทย และได้ชมการสาธิตการทำขนมครก ขนมสัมปันนี และส้มตำ เรียกได้ว่า ทั้งอิ่มตา อิ่มใจ และอิ่มท้องในงานนี้เลยทีเดียว
 
     สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก สมาคม/ชมรม ร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องชุมชนไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ความเป็นไทยในบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนอยู่ที่ประเทศไทย และขอขอบคุณน้อง ๆ ผู้ปกครอง และคุณครูที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง