1,228 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มีเขตกงสุลครอบคลุม 10 รัฐในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

1. รัฐนิวยอร์ก

2. รัฐคอนเนทิคัต

3. รัฐเมน

4. รัฐแมสซาชูเซตส์

5. รัฐโอไฮโอ

6. รัฐนิวแฮมป์เชอร์

7. รัฐนิวเจอร์ซีย์

8. รัฐเพนซิลเวเนีย

9. รัฐโรดไอแลนด์

10. รัฐเวอร์มอนต์