วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 1,952 view

การรับรองลายมือชื่อ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป (เช่น เอกสารเกี่ยวกับธนาคารหรือทำสัญญาเงินกู้ การขอรับเงินประกันสังคมในประเทศไทย ฯลฯ) แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐเขตกงสุล (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ 

เอกสารประกอบการขอรับรองลายมือชื่อ

 • ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 • เอกสารที่จะให้รับรองลายมือชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งาน หรือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ขั้นตอนการขอรับรองลายมือชื่อ

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (วันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-15.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำเรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
 • ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ
 • กรณีรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนและสามารถตรวจสอบได้ (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ในระหว่างการจัดส่ง
  • กรอกชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง
   Royal Thai Consulate-General NY
   351 East 52nd Street,
   New York, NY 10022
  • กรอกชื่อและที่อยู่ของท่าน (ผู้รับ) ให้ชัดเจน
 • กรณีรับด้วยตัวเอง รับเอกสารได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. โดยขอให้โทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่งานนิติกรณ์ก่อน

ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 • 15 ดอลลาร์สหรัฐ  

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ext. 306

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail : [email protected]