วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 9,012 view

การจดทะเบียนหย่า

 

สถานกงสุลใหญ๋ฯ เปิดให้บริการจดทะเบียนหย่าแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 10 รัฐ (คอนเนทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชอร์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด์ และเวอร์มอนต์) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

เอกสารประกอบสำหรับการขอจดทะเบียนหย่า

 1. คำร้องนิติกรณ์จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 2. คำร้องขอจดทะเบียนหย่าจำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 3. หนังสือสัญญาหย่าจำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลด)
 4. ต้นฉบับใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของทั้ง 2 ฝ่าย
 5. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานและหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งานของฝ่ายที่มีสัญชาติไทย และ Identification Card และ Passport ที่มีอายุใช้งานของคู่หย่าที่เป็นคนต่างชาติ
 6. ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
 7. คู่หย่าจะต้องนำพยานบุคคลจำนวน 2 ราย (เป็นคนสัญชาติไทยและต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานมาเป็นหลักฐานด้วย) เพื่อลงลายมือชื่อเป็นพยานในวันจดทะเบียนหย่า

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนหย่า

 1. กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่ e-mail: [email protected]
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์) ท่านจึงสามารถนัดจองคิวเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 212-754-1770 ext. 306 
 3. ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางมาจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

  หมายเหตุ : ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้า-นามสกุล จะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย โดยสามารถเดินทางไปเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้คนที่ประเทศไทยไปดำเนินการเปลี่ยนให้ (ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้นำหลักฐานจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอมาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ และทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 212-754-1770 ext. 306  

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือ e-mail : [email protected]