เชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

เชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 100 view

     กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเยาวชนเชื้อสายไทย อายุ 12-16 ปี ร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567 กิจกรรมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเชื้อสายไทยที่เติบโตในต่างประเทศได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้จริง ทำให้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความผูกพันกับประเทศไทย

     รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ตามลิ้งค์นี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1vjic-XSCKySvhUkyiJxG73s8HVNbCyaP

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1ประกาศรับสมัคร.pdf
2หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง.pdf
2หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง.docx
โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น_ประจำปี_2567.pdf
ร่างกำหนดการคืนถิ่น67__อยุธยา_สุพรรณบุรี_(26มีค67).pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง