ระบบ Thailand Traveller Safety (TTS) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ของผู้เดินทางชาวต่างชาติ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

ระบบ Thailand Traveller Safety (TTS) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ของผู้เดินทางชาวต่างชาติ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 132 view

     กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทำความรู้จักกับระบบ Thailand Traveller Safety (TTS) ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์ของผู้เดินทางชาวต่างชาติ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย ที่จัดทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา

     Screenshot_2024-04-19_112558The Ministry of Foreign Affairs of Thailand invites foreign tourists to get to know Thailand Traveller Safety (TTS), an advance online registration system for non-Thai residents traveling to Thailand. It is developed by the Ministry of Tourism and Sports to provide protection and coverage under Thai laws and regulations.

     Thailand Traveller Safety (TTS) is an advance registration system for non-Thai residents traveling to Thailand using their passports. It is developed by the Ministry of Tourism and Sports to provide protection and coverage under Thai laws and regulations.

Screenshot_2024-04-19_112432  

วิดีโอประกอบ

Thailand Traveller Safety (TTS)

เอกสารประกอบ

ThailandTravelSafety.pdf
AssistanceSchemaForForeignTouristInjuryAndCasualty.pdf
AnnouncementCoverage.pdf