พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมปทีป รัฐนิวยอร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 186 view

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ รัฐนิวยอร์ก ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสาวปัณณพัฒน์ มิ่งมิตรมีและนายคณาวุฒ อนาวงศ์เชิญไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว

     ในโอกาสนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยพี่น้องชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ