พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทานฯ ให้วัดอุษาพุฒยาราม

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทานฯ ให้วัดอุษาพุฒยาราม

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 578 view

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทานฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค ในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค เชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาสที่วัดอุษาพุฒยาราม นครนิวยอร์ก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ