ฝ่ายกงสุลจะปิดให้บริการช่วงเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 - 14.00 น.

ฝ่ายกงสุลจะปิดให้บริการช่วงเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 - 14.00 น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2567

| 87 view
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2567 ฝ่ายกงสุลจะปิดให้บริการช่วงเช้า เวลา 10.00 - 14.00 น. ในส่วนงานหนังสือเดินทาง งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์รับรองเอกสาร และจะกลับมาให้บริการปกติ ในเวลา 14.00 - 17.00 น. (โดยจะปิดคำร้องรับบริการ เวลา 16.30 น.)
 
Screenshot_2024-05-09_171606

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

MX-2616N_20240509_155845.pdf