ประชุมทีมประเทศไทย

ประชุมทีมประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ย. 2566

| 160 view

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย

      โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นความร่วมมือในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในสหรัฐฯ และผลกระทบต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ