ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2566

| 134 view

กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่มีเชื้อสายไทยและเติบโตในต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

Thai_Youth

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ