งานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเชตวัน

งานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเชตวัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2566

| 205 view

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยคุณตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตัน กงสุลอธิคม แดงพันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเชตวัน รัฐนิวแฮมป์เชอร์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันเข้าร่วมและสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวด้วยจิตศรัทธาอันน่าปีติยิ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญพี่น้องทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง